Nuorodos į draugų-remėjų svetaines

altalt   altalt     alt

  

             

   
   

Naujienos

Vilnius STALO TENISO TURNYRAS

                     P a t v i r t i n t a
                                                                                                           Sporto mokyklos „Tauras“ 
                                                                                                            Direktoriaus J.Pilkausko

                                                                                                            

STALO TENISO TURNYRO

„VILNIAUS TAURO TURNYRAS – 2017“

 NUOSTATAI

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Populiarinti stalo tenisą Vilniaus mieste.
2. Didinti gyventojų motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi.
3. Kelti stalo tenisininkų sportinio meistriškumo lyg                 
 Varžybas organizuoja  ir vykdo Vilniaus sporto mokykla „Tauras“.
 Varžybų vyriausiasis teisėjas Šarūnas Stankevičius.
 Varžybų vyriausioji sekretorė Inga Orlovienė.

                                                                    II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

 Varžybas organizuoja  ir vykdo Vilniaus sporto mokykla „Tauras“.
 Varžybų vyriausiasis teisėjas Šarūnas Stankevičius.
 Varžybų vyriausioji sekretorė Inga Orlovienė.

III. DALYVIAI

 Varžybose gali dalyvauti visi turintys 30 ir žemesnį LSTA reitingą arba nereitinginiai vyrai.
 

IV. VARŽYBŲ VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

Varžybų vieta - Vilniaus sporto mokykla "Tauras" (adresu Žygio g. 46).
Varžybos vyks 2017 m. vasario 19 d.  
Atvykimas iki 10.00 val. Varžybų pradžia 10.30 val.

IV. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS

Varžybose žaidžiama pagal dviejų minusų sistemą išaiškinant visas vietas (kiekvienam žaidėjui teks sužaisti 6-8 susitikimus). Į lentelę dalyviai paskirstomi remiantys LSTA reitingo taškų suma, neturintys reitingo - traukia burtus. Visi susitikimai žaidžiami iki 3 laimėtų setų. Varžybose gali dalyvauti ne daugiau 64 žaidėjų.

Varžybose bus skaičiuojamas Lietuvos reitingas.
Dėl papildomų varžybų sąlygų teirautis A.Orlovo tel.+37064589927                                                         
Visas dalyvavimo turnyre dalyvių išlaidas dengia komandiruojanti organizacija arba patys dalyviai.
Dalyviai patys atsako už savo sveikatą ir jos būklę varžybų metu.

V. APDOVANOJIMAS

       I - III vietų nugalėtojai apdovanojami prizais.

VI. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

 iki 2017 m. VASARIO 16 dienos, nurodant vardą, pavardę, miestą, pilną gimimo datą.

 EL. PAŠTU -  s61409907@gmail.com

Papildomainformacija tel. +37064589927

 

 

   
© 2021 - Sporto Klubas "Vikrusis Feniksas" Buveinės adresas: V. Burbos 4 – 6 g. LT 89218 Mažeikiai , Lietuva