Nuorodos į draugų-remėjų svetaines

altaltalt   alt     alt

  

             

   
   

Naujienos

Lietuvos stalo teniso šeimų čempionatas

TVIRTINU                                                                                         
Lietuvos stalo teniso asociacijos                                         
prezidentas                                                                             
RIMGAUDAS BALAIŠA                                                   

 

 2017Lietuvos stalo teniso šeimų čempionato ir Lietuvos stalo teniso mėgėjų

asmeninių pirmenybių “VIENAS!”

NUOSTATAI

1.Tikslas ir uždaviniai

Varžybos rengiamos tikslu plėtoti masinį stalo tenisą, ugdyti sportinį bendravimą tarp tėvų ir vaikų šeimose; skatinti sportininkus ir šeimas, įsirengusius stalo teniso patalpas savo namuose, soduose ir t.t.

2. Rengejai ir vykdytojai

Varžybas organizuoja Lietuvos stalo teniso asociacija ir Prienų Kūno kultūros ir sporto centras. Varžybas tiesiogiai vykdo  stalo teniso veteranų ir šeimų klubas RAKETĖ.

Varžybų vyr. teisėjas - A.Litvinas..

  3.Varžybų vykdymo laikas  ir vieta

Varžybos vyks  Prienų Kūno kultūros ir sporto centre, Pramonės g.20, 2017m. balandžio 9d. Varžybų pradžia – 11val., dalyvių registravimas  nuo 9.30 iki 10.30 val.

4. Dalyviai

4.1. Šeimų čempionato dalyviai - šeimos nariai, kurių amžius ir skaičius (ne mažiau 2 narių) neribojami.Šeimos komandą gali atstovauti seneliai, jų vaikai, vaikaičiai, žentai ir marčios (užbaigta piramidė), arba, pvz., du broliai su savo šeimomis (nutraukta piramidė), arba bet kuris kitas derinys (senelis su vaikaičiu, tėvas su dukra ir t.t.), kuris įrodo giminystės ryšį.

4.2. Asmeninų pirmenybių “VIENAS!” – neribojamo amžiaus mėgėjai, kurių pagrindinė treniruočių vieta yra jų name, sode, namo bendrijoje, įstaigoje, mokykloje esantis vienas stalas. Ypatingai kviečiami dalyvauti pradedantieji, norintys išmokti gražiai, teisingai žaisti.

 5.Varžybų vykdymo tvarka, nugalėtojų nustatymas, apdovanojimas

5.1. Šeimų čempionate – pagal vyr. teisėjo sprendimą. Pagrindinis varžybų principas: dalyviai žaidžia savo amžiaus grupės asmeniniame turnyre ir pagal užimtas vietas gauna taškus. Taškų suma nulemia šeimos komandinę vietą. Amžiaus grupės: iki 14 m., 14-18, 18-30, 30-40, toliau – kas 5 m.

Pirmos vietos laimėtojas gauna taškų skaičių “n“, kuris atitinka skaitlingiausios amžiaus grupės narių skaičių; užėmęs antrą vietą gauna “n-1“ tšk. ir t.t. Dviem ir daugiau šeimų surinkus vienodą taškų skaičių,  pirmenybė teikiama tokia tvarka: pagal didesnį aukštesnių vietų skaičių; pagal vyriausio žaidėjo didesnį amžių. Kad skatinti ir mažas (pvz., 2 dalyvių) šeimas, šeimų – komandų vietos nustatomos pagal dvi įskaitas: 1- pagal šeimos narių taškų sumą, 2- pagal šeimos meistriškumo rodiklį (šeimos taškų sumą dalinant iš šeimos narių skaičiaus). Tai reiškia, kad bus įteiktos dvi taurės.

5.2.”VIENAS!” varžybos vykdomos lygiagrečiai, kartu su šeimų čempionato dalyviais, tose pačiose amžiaus grupėse.

Šeimų čempionato ir “VIENAS!”pirmenybių prizininkai apdovanojami diplomais.

6. Dalyvių išankstinio registravimo tvarka

Pirminė paraiška iki balandžio 2d. imtinai pateikiama telefonu mob.867604253,  852355821, arba el.paštu – hhenrikass@gmail.com H.Sausenavičiui.  Seimos iš 2 narių  startinis mokestis – 10 Eur. Likusiems šemos nariams – po 3 Eur.  „VIENAS“pirmenybių dalyviui – 5Eur.

7. Priėmimo sąlygos

Dalyvių komandiruočių išlaidas apmoka siunčiančios organizacijos arba patys dalyviai. Varžybos planuojamos baigti tą pačią dieną.

 

            Vilniaus Stalo teniso veteranų ir šeimų klubo RAKETĖ pirmininkas H.SAUSENAVIČIUS

 

                            Tel. 867604253, e.p.  hhenrikass@gmail.com

   
© 2019 - Sporto Klubas "Vikrusis Feniksas" Buveinės adresas: V. Burbos 4 – 6 g. LT 89218 Mažeikiai , Lietuva