Nuorodos į draugų-remėjų svetaines

altalt   altalt     alt

  

             

   
   

Naujienos

ŽEMAITIJA PABUSK IR REGISTRUOKIS Į 44-TAJĮ VETERANŲ STALO TENISO ČEMPIONATĄ

            TVIRTINU:

                                                                                                                                LSTVA prezidentas

                                                                                                                                  Eugenijus Jafimovas

 

                                                                                                         

alt

 

44-jo LIETUVOS STALO TENISO VETERANŲ

ČEMPIONATO NUOSTATAI

 

1.    Organizatorius.
 1. Čempionatą organizuoja LSTVA (Lietuvos stalo teniso veteranų asociacija) kartu su LSTA ir Prienų Kūno kultūros ir sporto centru.
2.    Dalyviai.
 • Čempionate gali dalyvauti visi Lietuvos stalo tenisininkai, kuriems tais metais sueina
ne mažiau, kaip 30 metų.
 • Pareikalavus, dalyviai privalo pateikti oficialų dokumentą, patvirtinantį jų amžių.
 • Žaidėjai visų varžybų metu asmeniškai atsakingi  už savo sveikatos būklę.
 • Dalyviai privalo vilkėti tvarkingą sportinę aprangą.
3.   Vykdymo laikas ir vieta.
Čempionatas vykdomas 2018 m. birželio 08-10 dienomis Prienuose, Prienų Kūno kultūros ir sporto centre, Pramonės g. 20. Bus žaidžiama prie 20 stalų. Varžybų pradžia birželio 08 d. - 12.00 val., birželio 9-10 dieną - 10.00 val. Varžybos vykdomos pagal dienotvarkę (pridedama).
 
4.    Taisyklės.
4.1. Žaidžiama pagal Tarptautinės stalo teniso federacijos (ITTF) taisykles.
4.2. Oficialus čempionato kamuoliukas - Xushaofa  3*** 40 + .
4.3  Varžybose bus skaičiuojamas reitingas.
 1. Varžybų sistemos
 2. Čempionatas bus vykdomas moterų ir vyrų vieneto kategorijose: 30-39, 40-44, toliau-analogiškai, kas 5 metai. Dvejetų varžybos vykdomos kas dešimt metų (30-39, 40-49 ir t.t.).
 3. Varžybose gali dalyvauti ne jaunesni nei 1988-06-01 gimę dalyviai.
 4. Jeigu kurioje nors amžiaus grupėje yra mažiau negu 4 dalyviai ar poros, tos grupės varžybos nevykdomos, žaidėjai įjungiami į jaunesnio amžiaus grupę, o apdovanojimai vykdomi pagal amžiaus grupes.
 5. Vienetų pravedimo sistemą, išaiškinant visas užimtas vietas, parenka teisėjų kolegija atsižvelgdama į dalyvių skaičių ir galimybę pravesti varžybas per skirtą laiką. Apdovanojama I, II ir dvi III vietos.
 6. Dvejetų varžybos vykdomos vieno minuso sistema, išaiškinant I, II ir dvi III vietos laimėtojus.
  1. Visi susitikimai žaidžiami iki 3 laimėtų setų.
 1. Registracija.
  1. Registracijos mokestis vienam asmeniui – 10 Eur., 70 m. ir vyresniems dalyviams – 5 Eur. Dalyviams, norintiems gauti  sąskaitą- faktūrą, bus išduodama varžybų dieną.
  2. Dalyvių registracija internetu iki birželio 3 d. 24.00 val. internetiniame puslapyje  www.tta11.lt  ir www.stalotenisas.lt
  3. Dalyviai, užsiregistravę, bet dėl objektyvių priežasčių negalėsiantys  dalyvauti varžybose, privalo informuoti organizatorius.
  4. Dėl objektyvių priežasčių varžybose neužsiregistravę dalyviai, varžybų dieną moka 15 eurų ir 10 eurų (70 metų virš).
 1. Dalyvių aprūpinimas.
 2. Varžybų dalyviams kelionės ir maitinimo išlaidos apmoka komandiruojanti organizacija.
 1. Burtai.
 2. 8.1. Burtų traukimą vykdo teisėjų kolegija. Traukiant burtus atsižvelgiama į žaidėjų reitingą.
 3. 8.2.Traukiant burtus, pagal galimybes, stengiamasi, kad to paties sporto klubo ar jį atitinkančios sporto organizacijos žaidėjai patektų į skirtingas grupes ar lentelės puses.
9. Apdovanojimas.
9.1. Visi žaidėjai dalyvaujantys varžybose gaus dalyvio diplomą.
9.2. Atskirų amžiaus grupių vienetų varžybų nugalėtojai apdovanojami, medaliais ir taurėmis, o prizininkai apdovanojami medaliais.
9.3. Atskirų amžiaus grupių dvejetų varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais.
9.4 Nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanojami iš karto pasibaigus kiekvienos amžiaus grupės varžyboms.
 
10. Baigiamosios nuostatos
     10.1 Žaidėjai neprieštarauja, kad varžybų metu bus filmuojami ar fotografuojami, bei nuotraukos bus patalpintos spaudoje ar socialiniuose tinkluose.
 
11.Teisėjai.
      11.1 Vyriausias varžybų sekretorius – Vaidas Karalius, tel. 861118115, vyriausias varžybų komisaras – Vincas Franckaitis
      11.2 Susitikimams teisėjauja tuo metu nežaidžiantys tų grupių žaidėjai.
 
Kontaktiniai asmenys:
 
LSTVA  prezidentas- Eugenijus Jafimovas, tel.868661743, eugenijus.jafimovas@gmail.com
 
Asociacijos valdyba :
                                 Kazimieras Ramanauskas tel.8 699 61806    kazimieras2@gmail.com
                                 Arūnas Bendaravičius,      tel. 8 616 70072,  arubnd68@gmail.com
                                 Ramūnas Vosgirdas,         tel. 8 699 63310,  infotta11@gmail.com
                                 Remigijus Juknelis,           tel. 8 600 23456,  remigijus.juknelis@gmail.com
 

 

alt

 

44-jo LIETUVOS STALO TENISO VETERANŲ ČEMPIONATO

VARŽYBŲ DIENOTVARKĖ

 

2018 m. birželio 08 d., penktadienis ( 70 m. ir vyresni žaidėjai)

12.00 val. Moterys ir vyrai - visos grupės nuo 70 metų žaidžia vienetų susitikimus.

16.00 val. Moterys ir vyrai 70, 80 metų žaidžia dvejetų susitikimus.

17.30 val. Mišrūs dvejetai  70, 80 metų virš.

 

 Birželio 09 d., šeštadienis ( 50-69 m. amžiaus grupės)

10.00 val. Moterys ir vyrai nuo 50 – 69 metų žaidžia vienetų susitikimus.

17.00 val. Moterys ir vyrai nuo 50 – 69 metų žaidžia dvejetų susitikimus.

18.30 val. Nuo 50 - 69 metų žaidžia mišrių dvejetų susitikimus

 

 Birželio 10 d., sekmadienis ( 30-49 m. amžiaus grupės)

 10.00 val. Moterys ir vyrai nuo 30 – 49 metų žaidžia vienetų susitikimus.

15.30 val. Moterys ir vyrai nuo 30 – 49 metų žaidžia dvejetų susitikimus.

17.00 val. Nuo 30 - 49 metų žaidžia mišrių dvejetų susitikimus.

                                                                                                                

 

*Tikslus dvejetų varžybų laikas gali keistis, paaiškėjus galutiniam dalyvių skaičiui

 

   
© 2022 - Sporto Klubas "Vikrusis Feniksas" Buveinės adresas: V. Burbos 4 – 6 g. LT 89218 Mažeikiai , Lietuva