Nuorodos į draugų-remėjų svetaines

altalt   altalt     alt

  

             

   
   

Naujienos

LIETUVOS VETERANAI

            TVIRTINU:

                                                                                                                                LSTVA prezidentas

Eugenijus Jafimovas

alt

45-jo LIETUVOS STALO TENISO VETERANŲ

ČEMPIONATO NUOSTATAI

1.    Organizatorius.

  1. Čempionatą organizuoja LSTVA (Lietuvos stalo teniso veteranų asociacija) kartu su LSTA ir Prienų Kūno kultūros ir sporto centru.

2.    Dalyviai.

Čempionate gali dalyvauti visi Lietuvos stalo tenisininkai, kuriems tais metais sueina ne mažiau, kaip 30 metų.

Pareikalavus, dalyviai privalo pateikti oficialų dokumentą, patvirtinantį jų amžių.

Žaidėjai visų varžybų metu asmeniškai atsakingi  už savo sveikatos būklę.

Dalyviai privalo vilkėti tvarkingą sportinę aprangą.

3.   Vykdymo laikas ir vieta.

Čempionatas vykdomas 2019 m.birželio 7-9 dienomis Prienuose, Prienų Kūno kultūros ir sporto centre, Pramonės g. 20. Bus žaidžiama prie 20 stalų. Varžybų pradžia birželio 7 d. - 12.00 val., birželio 8-9 dieną - 10.00 val. Varžybos vykdomos pagal dienotvarkę (pridedama).

4.    Taisyklės.

4.1. Žaidžiama pagal Tarptautinės stalo teniso federacijos (ITTF) taisykles.

4.2. Oficialus čempionato kamuoliukas - JOOLA PRIME  3*** ITTF 40+ (ABS plastikas).

4.3. Varžybose bus skaičiuojamas reitingas.

5. Varžybų sistemos

Čempionatas bus vykdomas moterų ir vyrų vieneto kategorijose: 30-39, 40-44, toliau-analogiškai, kas 5 metai. Dvejetų varžybos vykdomos kas dešimt metų (30-39, 40-49 ir t.t.). Žaidėjai privalo žaisti tik savo amžiaus grupėje.

Varžybose gali dalyvauti ne jaunesni nei 1989-06-01 gimę dalyviai.

Jeigu kurioje nors amžiaus grupėje yra mažiau negu 4 dalyviai ar poros, tos grupės varžybos nevykdomos, žaidėjai įjungiami į jaunesnio amžiaus grupę, o apdovanojimai vykdomi pagal amžiaus grupes.

Vienetų pravedimo sistemą, išaiškinant visas užimtas vietas, parenka teisėjų kolegija atsižvelgdama į dalyvių skaičių ir galimybę pravesti varžybas per skirtą laiką. Apdovanojama I, II ir dvi III vietos.

Dvejetų varžybos vykdomos vieno minuso sistema, išaiškinant I, II ir dvi III vietos laimėtojus.

Visi susitikimai žaidžiami iki 3 laimėtų setų.

6. Registracija.

Registracijos mokestis vienam asmeniui – 12 Eur., 70 m. ir vyresniems dalyviams – 8 Eur. Dalyviams, norintiems gauti  sąskaitą- faktūrą, bus išduodama varžybų dieną.

Dalyvių registracija internetu iki birželio 4 d. 24.00 val. Registracijos FORMA ČIA  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOSKSt0LBJ5AYaEUb89G_8ZuU9P6M3WroodH0_XLsRkAIAfg/viewform

Dalyviai, užsiregistravę, bet dėl objektyvių priežasčių negalėsiantys  dalyvauti varžybose, privalo informuoti organizatorius.

Neužsiregistravę dalyviai, varžybų dieną moka 15 eurų, 10 eurų (70 metų ir vyresni).

7. Dalyvių aprūpinimas.

Varžybų dalyviams kelionės ir maitinimo išlaidos apmoka komandiruojanti organizacija.

8. Burtai.

8.1. Burtų traukimą vykdo teisėjų kolegija. Traukiant burtus atsižvelgiama į žaidėjų reitingą.

8.2.Traukiant burtus, pagal galimybes, stengiamasi, kad to paties sporto klubo ar jį atitinkančios sporto organizacijos žaidėjai patektų į skirtingas grupes ar lentelės puses.

9. Apdovanojimas.

9.1. Visi žaidėjai dalyvaujantys varžybose gaus (bus įteikti) atminimo suvenyrą.

9.2. Atskirų amžiaus grupių vienetų varžybų nugalėtojai apdovanojami, medaliais ir taurėmis, o prizininkai apdovanojami medaliais.

9.3. Atskirų amžiaus grupių dvejetų varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais.

9.4 Nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanojami iš karto pasibaigus kiekvienos amžiaus grupės varžyboms.

10. Baigiamosios nuostatos

     10.1 Žaidėjai varžybų metu bus filmuojami ar fotografuojami, bei nuotraukos bus patalpintos spaudoje ar socialiniuose tinkluose.

11.Teisėjai.

      11.1 Vyriausias varžybų sekretorius – Vaidas Karalius, tel. 861118115, vyriausias varžybų komisaras – Vincas Franckaitis (Tarptautinė kategorija)

      11.2 Susitikimams teisėjauja tuo metu nežaidžiantys tų grupių žaidėjai.

Kontaktiniai asmenys:

LSTVA  prezidentas- Eugenijus Jafimovas, tel.868661743, eugenijus.jafimovas@gmail.com

Asociacijos valdyba :

                                 Kazimieras Ramanauskas tel.8 699 61806    kazimieras2@gmail.com

                                 Arūnas Bendaravičius,      tel. 8 616 70072,  arubnd68@gmail.com

                                 Ramūnas Vosgirdas,         tel. 8 699 63310,  infotta11@gmail.com

                                 Inga Maknevičienė,           tel. 8 69911732,  inga.makne@gmail.com

 

alt

45-jo LIETUVOS STALO TENISO VETERANŲ ČEMPIONATO

VARŽYBŲ DIENOTVARKĖ

2019 m. birželio 07 d., penktadienis ( 70 m. ir vyresni žaidėjai)

12.00 val. Moterys ir vyrai - visos grupės nuo 70 metų žaidžia vienetų susitikimus.

16.00 val. Moterys ir vyrai 70, 80 metų žaidžia dvejetų susitikimus.

17.30 val. Mišrūs dvejetai  70, 80 metų virš.

birželio 8 d., šeštadienis ( 50-69 m. amžiaus grupės)

10.00 val. Moterys ir vyrai nuo 50 – 69 metų žaidžia vienetų susitikimus.

17.00 val. Moterys ir vyrai nuo 50 – 69 metų žaidžia dvejetų susitikimus.

18.30 val. Nuo 50 - 69 metų žaidžia mišrių dvejetų susitikimus.

 birželio 9 d., sekmadienis ( 30-49 m. amžiaus grupės)

 10.00 val. Moterys ir vyrai nuo 30 – 49 metų žaidžia vienetų susitikimus.

15.30 val. Moterys ir vyrai nuo 30 – 49 metų žaidžia dvejetų susitikimus.

17.00 val. Nuo 30 - 49 metų žaidžia mišrių dvejetų susitikimus.                                                                                                            

*tikslus dvejetų varžybų laikas gali keistis, paaiškėjus galutiniam dalyvių skaičiui

 

 

 

 

 

   
© 2022 - Sporto Klubas "Vikrusis Feniksas" Buveinės adresas: V. Burbos 4 – 6 g. LT 89218 Mažeikiai , Lietuva