Nuorodos į draugų-remėjų svetaines

altalt   altalt     alt

  

             

   
   

Naujienos

VYRŲ IR MOTERŲ ASMENINIS STALO TENISO ČEMPIONATAS

TVIRTINU:

                                                                                  Telšių rajono stalo teniso sporto klubo „Vytas“

                                                                                  Prezidentas Alvidas Mikalauskas   

 

2020 M. TELŠIŲ RAJONO VYRŲ IR MOTERŲ ASMENINIS  STALO TENISO ČEMPIONATAS

 

1.Tikslas ir uždaviniai

Populiarinti stalo teniso žaidimą Telšių rajone, kelti žaidėjų meistriškumą, propaguoti fizinę kultūrą ir sportą, išaiškinti geriausius ir stipriausius rajono stalo tenisininkus. Čempionatas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

2.Dalyviai.

Varžybose gali dalyvauti visi norintys Telšių miesto ir rajono gyventojai. Vyrai ir moterys žaidžia atskirose grupėse.

3.Vieta ir laikas.

Varžybos vykdomos 2020 m. vasario 15 dieną (šeštadienį) Telšių sporto arenoje Birutės g. 7.

Registracijawww.raudonajuoda.puslapiai.lt  internetiniame puslapyje. Negalintiems užsiregistruoti internetu skambinti tel. 8 682 27652.  Dalyvių sutikrinimas ir papildoma registracija varžybų dieną  nuo 9.00 val. iki 10.30 val., varžybų pradžia 11.00 val.

4.Varžybų vykdymo sistema.

Varžybos tik asmeninės, sistema nustatoma varžybų dieną, atsižvelgiant į dalyvių skaičių. Numatoma žaidėjus paskirstyti į pogrupius pagal LSTA sudarytą reitingą, be reitingo – burtų keliu. Į finalinį etapą iš pogrupio pateks po du geriausius žaidėjus, o likę žais paguodos turnyre. Varžybos vykdomos vadovaujantis LSTA  patvirtintomis taisyklėmis.

5.Varžybų organizavimas ir vykdymas.

Varžybas organizuoja ir vykdo Telšių rajono stalo teniso sporto klubas „Vytas“.  Varžyboms teisėjauja Remigijus Gustys (nacionalinė kategorija) ir jo paskirti teisėjai. 
Organizatoriai varžybų rezultatus ir nuotraukas viešins spaudoje ir internetinėje erdvėje.
Dalyviai varžybų metu už sveikatą atsako patys. 

6.Apdovanojimas.

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Telšių rajono stalo teniso sporto klubo „ Vytas“  įsteigtomis taurėmis ir prizais, paguodos turnyro nugalėtojas apdovanojamas specialiu medaliu, taip pat bus apdovanotas  jauniausias bei vyriausias dalyvis.

 

Vyr. teisėjas Remigijus Gustys

Platesnė informacija te. 8 682 27652

 

 

   
© 2022 - Sporto Klubas "Vikrusis Feniksas" Buveinės adresas: V. Burbos 4 – 6 g. LT 89218 Mažeikiai , Lietuva