Nuorodos į draugų-remėjų svetaines

altalt   altalt     alt

  

             

   
   

Naujienos

37-jo LIETUVOS STALO TENISO SENJORŲ

37-jo LIETUVOS STALO TENISO SENJORŲ

ČEMPIONATO NUOSTATAI

1. Organizatorius.

1.1. Čempionatą organizuoja LSTA veteranų taryba, Kauno stalo teniso federacija ir „Bangos“ sporto klubas.

2. Dalyviai.

2.1. Čempionate gali dalyvauti visi Lietuvos stalo tenisininkai, kuriems tais metais sueina

ne mažiau kaip 40 metų. Priaugančiųjų turnyre gali dalyvauti sportininkai nuo 30 metų.

2.2. Pareikalavus, dalyviai privalo pateikti oficialų dokumentą, patvirtinantį jų amžių.

3. Vykdymo laikas ir vieta.

3.1. Čempionatas vykdomas 2011 m. gegužės 28-29 dienomis Kaune, Draugystės g. 19, VDU sporto centro (buv. „Bangos“) sporto salėje.

4. Taisyklės.

4.1. Žaidžiama pagal Tarptautinės stalo teniso federacijos (ITTF) taisykles, su neišvengiamomis neesminėmis išimtimis.

5. Čempionato programa.

5.1. Čempionate vykdomos moterų vieneto ir vyrų vieneto varžybos sekančiose žaidėjų amžiaus kategorijose: nuo 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 metų. Moterų, vyrų ir mišrių dvejetų varžybos vykdomos žaidėjų amžiaus kategorijose: nuo 40, 50, 60, 70 metų.

5.2. Jeigu kurioje nors amžiaus grupėje yra mažiau negu 3 dalyviai ar poros, tos grupės varžybos nevykdomos, o žaidėjai įjungiami į jaunesnio amžiaus grupę.

6. Registracija.

6.1. Registracijos mokestis vienetų ir dvejetų varžyboms – 20 LT., 70 m. ir vyresniems dalyviams – 10 Lt. Registracijos mokestį dalyviams iki 60 m. amžiaus būtina sumokėti iki 9.30 val. 2010 m. gegužės 28 d., o 60 metų ir vyresniems – iki 9.30 val. gegužės 29 d.

6.2. Kiekvienas dalyvis turi atsiųsti registracijos formą iki gegužės 21 dienos V.Franckaičiui adresu: Griunvaldo 4-22, 44330 Kaunas, arba faksu (8-37) 457416.

6.3.Paraiškų formos galutinai užpildomos, pasirašant žaidėjams, iki burtų traukimo pradžios.

6.4.Dvejetų varžyboms poros 40-49 ir 50-59 registruojasi gegužės 28 d. nuo 10 iki 11 val., ir poros 60-69 bei 70-79 – gegužės 29 d. nuo 10.00 iki 11.00 val.

7. Dalyvių aprūpinimas.

7.1.Visi čempionato dalyviai atvyksta į čempionatą ir apsistoja savo arba juos komandiruojančių organizacijų lėšomis.

8.Žiuri.

8.1.Čempionato žiuri sudaro LSTA Veteranų tarybos pirmininkas ir kraštų veteranų tarybų pirmininkai arba atstovai.

8.2.Žiuri pirmininkas yra Veteranų tarybos pirmininkas.

8.3.Žiuri posėdžiuose turi dalyvauti be balsavimo teisės vyriausias varžybų teisėjas arba jo pavaduotojas.

9.Varžybų sistema.

9.1.Varžybos vykdomos dviem pakopomis.

9.2.Pirmoji varžybų pakopa yra atrankos grupės po 4 (3) žaidėjus ar dvejetų poras, kur žaidžiama ratų sistema.

9.3.Grupėse už pergalę skiriami 2 taškai, pralaimėjus – 1 taškas, o neatvykus žaisti – 0 taškų.

9.4.Grupėse dviem ar daugiau dalyvių surinkus lygiai taškų, jų užimtos vietos nustatomos pagal tarpusavio susitikimų rezultatus.

9.5.Jeigu kurioje nors amžiaus grupėje yra 3-6 žaidėjai ar poros, varžybos vykdomos viena pakopa, ratų sistema.

9.6.Antroje pakopoje žaidėjai ar poros, užėmę grupėse pirmąsias dvi vietas, kovoja dėl čempionato nugalėtojų vardo, o užėmę trečiąją ir ketvirtąją vietas vienetų varžybose – žaidžia paguodos turnyre (jeigu pageidauja). Antros pakopos varžybos vykdomos 1 minuso sistema.

9.7.Visi vienetų ir dvejetų susitikimai žaidžiami iki 3 laimėtų setų, išskyrus paguodos turnyrus, kuriuose žaidžiama iki 2 laimėtų setų.

9.8.Žaidėjų raketės turi atitikti Tarptautinės stalo teniso federacijos (ITTF) nustatytus reikalavimus. Rakečių paprastos gumos dantukais į viršų ir be kempinės gali būti be ITTF ženklo.

10. Burtai.

10.1 Burtai į pirmos pakopos varžybas traukiami po dalyvių registracijos atvykimo dieną, 30 min. prieš tos amžiaus grupės varžybų pradžią.

10.2 Burtai antrosios pakopos varžyboms traukiami iš karto pasibaigus pirmosios pakopos žaidimams.

10.3 Burtų traukimą vykdo žiuri. Traukiant burtus į pirmos pakopos varžybas atsižvelgiama į žaidėjų reitingą ir pereitų metų čempionato rezultatus, o į antros pakopos varžybas – atsižvelgiant į rezultatus pirmos pakopos varžybose ir reitingą.

10.4 Žaidėjai ir poros skirstomi į grupes pagal reitingą gyvatuko principu. Neturinčių reitingo žaidėjų grupė skirstoma burtų keliu.

10.5 Traukiant burtus, pagal galimybes, stengiamasi, kad to paties sporto klubo ar jį atitinkančios sporto organizacijos žaidėjai patektų į skirtingas grupes ar lentelės puses.

11. Apdovanojimas.

11.1 Atskirų amžiaus grupių prizininkai apdovanojami medaliais, o vienetų varžybų nugalėtojai – dar ir taurėmis.

11.2.Nesusirinkus kurios nors amžiaus grupės minimaliam dalyvių skaičiui, tos amžiaus grupės geriausiai pasirodęs žaidėjas ar pora žaidžiant jaunesnėje amžiaus grupėje apdovanojami medaliais.

12.Teisėjai.

a. Vyriausias varžybų teisėjas – Vincas Franckaitis, ITTF kateg., telefonai: (8-37) 313675 (d.); (8-37) 221670 (n.); 8-680-92554 (mob.).

b. Susitikimuose atrankos grupėse teisėjauja tuo metu nežaidžiantys tų grupių žaidėjai.

c. Paguodos turnyre teisėjauja tuo metu nežaidžiantys dalyviai, o pradedant antruoju ratu, laimėję pereitą susitikimą žaidėjai.

13.Protestai.

13.1.Protestai gali būti pateikti Žiuri prieš vyriausiojo teisėjo sprendimą, jeigu tas sprendimas neatitinka stalo teniso taisyklių arba šių čempionato nuostatų.

Čempionato orgkomitetas

 37-jo LIETUVOS STALO TENISO SENJORŲ ČEMPIONATO

VARŽYBŲ DARBOTVARKĖ

 

2011 m. gegužės 28 d., šeštadienį.

Nuo 10.00 val. Moterys ir vyrai nuo 40 ir nuo 45 metų žaidžia vienetų susitikimus grupėse.

Nuo 11.00 val. Moterys ir vyrai nuo 50 ir nuo 55 metų žaidžia vienetų susitikimus grupėse.

Nuo 12.00 val. Nuo 40 ir nuo 50 metų moterų ir vyrų dvejetai žaidžia susitikimus grupėse.

Nuo 13.00 val. Moterys ir vyrai nuo 40 ir nuo 45 metų žaidžia vienetų finalinius susitikimus.

Nuo 14.00 val. Moterys ir vyrai nuo 50 ir nuo 55 metų žaidžia vienetų finalinius susitikimus.

Nuo 15.00 val. Nuo 30 metų moterų ir vyrų vienetų varžybos grupėse.

Nuo 16.00 val. Nuo 40 ir nuo 50 metų moterų ir vyrų dvejetai žaidžia finalinius susitikimus.

Nuo 17.00 val. Nuo 30 metų moterų ir vyrų vienetų finaliniai susitikimai.

Nuo 18.00 val. Nuo 40 ir nuo 50 metų žaidžia mišrūs dvejetai.

Nuo 19.00 val. Nugalėtojų apdovanojimas

2011 m. gegužės 29 d., sekmadienį.

Nuo 10.00 val. Moterys ir vyrai nuo 60 ir nuo 65 metų žaidžia vienetų susitikimus grupėse.

Nuo 11.00 val. Moterys ir vyrai nuo 70, 75, 80, 85 metų žaidžia vienetų susitikimus grupėse.

Nuo 12.00 val. Nuo 60 ir nuo 70 metų moterų ir vyrų dvejetai žaidžia susitikimus grupėse.

Nuo 13.00 val. Moterys ir vyrai nuo 60, 65, 70, 75, 80, 85 metų žaidžia finalinius vienetų susitikimus.

Nuo 14.00 val. Nuo 60 ir nuo 70 metų žaidžiami moterų ir vyrų dvejetų finaliniai susitikimai.

Nuo 15.00 val. Nuo 60 ir nuo 70 metų žaidžiami mišrių dvejetų susitikimai.

Nuo 16.00 val. Nugalėtojų apdovanojimas.

 

 

 

 

 

 

   
© 2021 - Sporto Klubas "Vikrusis Feniksas" Buveinės adresas: V. Burbos 4 – 6 g. LT 89218 Mažeikiai , Lietuva