41-jo LIETUVOS STALO TENISO VETERANŲ ČEMPIONATAS

                                                                                               TVIRTINU:

                                                                                                         LSTA PREZIDENTAS

                                                                                                       RIMGAUDAS  BALAIŠA

 

 

 

 

41-jo LIETUVOS STALO TENISO VETERANŲ

ČEMPIONATO, SKIRTO EUROPOS VICEČEMPIONO RIMO

PAŠKEVIČIAUS ATMINIMUI,

NUOSTATAI

 

  1. Organizatorius.
1.1.Čempionatą organizuoja LSTA Veteranų taryba(iniciatyvinė grupė), Prienų Kūno kultūros ir sporto centras.
 Dalyviai.
1.2.Čempionate gali dalyvauti visi Lietuvos stalo tenisininkai, kuriems tais metais sueina
ne mažiau, kaip 30 metų.
1.3.Pareikalavus, dalyviai privalo pateikti oficialų dokumentą, patvirtinantį jų amžių.
  1. Vykdymo laikas ir vieta.
2.1.Čempionatas vykdomas 2015 m. gegužės 31d.Prienuose, Prienų Kūno kultūros ir sporto
centre, Birutės g.7 (Pramonės 20), taip Birštono gimnazijoje(Kęstučio 29), iš viso bus žaidžiama ant 28 stalų. Varžybų pradžia 11.00 val.
4.   Taisyklės.
4.1. Žaidžiama pagal Tarptautinės stalo teniso federacijos (ITTF) taisykles..Žaidėjai žaidžia
        nuosavais baltais kamuoliais, seno standarto, *** kokybės. Balta apranga(marškinėliai,
        kelnaitės) žaisti draudžiama.
  1. Varžybų sistemos
5.1.Čempionatas bus vykdomas  moterų  ir vyrų vieneto bei visose dvejetų  kategorijose: 30-39, 40-44, 60-64 toliau-analogiškai, kas 5 metai. Dvejetų varžybos vykdomos tose pačiose amžiaus kategorijose. kaip ir vienetų. Bus skaičiuojamas reitingas
5.2.  Pravedimo sistemą parenka teisėjų kolegija, atsižvelgdama į dalyvių skaičių kiekvienoje amžiaus grupėje ir galimybę pravesti varžybas per skirtą laiką.
5.3.Vienetų žaidimuose varžybos pradedamos susitikimais pogrupiuose, o po to tęsiamos finalinėse grupėse.
5.4.Aplamai, varžybų sistema gali būti koreguojama veteranų tarybos ir teisėjų kolegijos, priklausomai nuo aplinkybių. 
6.      Registracija.
6.1.Registracijos mokestis vienam asmeniui – 5 Eur., 70 m. ir vyresniems dalyviams – 2 Eur. Registracijos mokestį  būtina sumokėti iki 9.30 val.
6.2.Registruojant žaidėjus, jie deklaruoja apie asmeninę atsakomybę už savo sveikatos būklę.
6.3.Paraiškas žaidėjai užpildo registracijos formoje(bus internete), ir papildomai bus išsiųstos pagal turimus e.p. adresus. Neturintieji iterneto gali paraišką pateikti telefonu oficialiai registruojama telefonograma. Paraiškos siunčiamos kontaktiniais adresais: hhenrikass@gmail.com, arba tel. 868704253 iki 2015.05.17d. imtinai. Teisėjų kolegija
iki gegužės 24d. išsiųs pareiškėjams arba paskelbs internete varžybų lenteles(pagal burtų
rezultatus). Po 05.17d. lentelės nebus taisomos, todėl nepateikusieji iki nurodytos datos paraiškų, varžybose dalyvauti negalės.l    
7.      Dalyvių aprūpinimas.
7.1.Varžybų  dalyviams kelionės ir maitinimo išlaidos nekompensuojamos.
8.      Burtai.
8.1.Burtų traukimą vykdo  teisėjų kolegija, dalyvaujant veteranų tarybos atstovui, vadovaujantis ITTF reikalavimais.
 
9. Apdovanojimas.
9.1 Atskirų amžiaus grupių prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais. Tačiau
apdovanojimų struktūra gali būti koreguojama žiūri, priklausomai nuo aplinkybių.  
9.2.Nesusirinkus kurios nors amžiaus grupės minimaliam dalyvių skaičiui, tos amžiaus grupės      žaidėjai ar poros žaidžia jaunesnėje amžiaus grupėje ir apdovanojami  medaliais pagal užimtą vietą savo amžiaus grupėje.
10.Teisėjai.
10.1 Vyriausias varžybų teisėjas – Kazimieras Gaigalis, pavaduotojas - Arvydas Litvinas.
                  10.2 Susitikimams teisėjauja tuo metu nežaidžiantys tų grupių žaidėjai.
 
                      Lietuvos Stalo teniso veteranų taryba
              Saulius Mickus(Šiauliai) – l.e. Tarybos pirmininko pareigas.
              Vidunas Armoška(Šiauliai)
              Albertas Ramanauskas(Šiauliai)
              Aurimas Medonis(Vilnius)
               Margiris Karvelis(Vilnius)
               Ričardas Grigaliūnas(Klaipėda)
               Povilas Bogužis(Panevėžys)
               Ramūnas Vosgirdas(Kaunas)
               Vyginyas Bogušas(Kaunas)
               Algis Marcinkevičius(Prienai)
               Jonas Piekautas(Šilutė)
               Henrikas Sausenavičius(Vilnius)
       Kontaktinis asmuo – Henrikas Sausenavičius(tel. 867604253, hhenrikass@gmail.com)
 
                            Nuostatai suderinti su vyr. teisėju Kazimieru Gaigaliu
               
   
© 2021 - Sporto Klubas "Vikrusis Feniksas" Buveinės adresas: V. Burbos 4 – 6 g. LT 89218 Mažeikiai , Lietuva