2019m. Žemaityjos lygos nuostatai

2019 METŲ ŽEMAITIJOS REGIONO KOMANDINIŲ STALO TENISO PIRMENYBIŲ

N U O S T A T A I

alt

I. BENDROJI DALIS

1. Varžybos vykdomos 2019 m. kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais.

2. Varžybos vykdomos Aukščiausioje, I ir II lygose.

Aukščiausioje lygoje dalyvauja 16 komandų pagal 2018 metų rezultatus.

I lygoje dalyvauja 16 komandų pagal 2018 metų rezultatus.

II lygoje dalyvauja visos pareiškusios norą registruotis komandos.

Aukščiausioje lygoje atsisakiusių žaisti vietas užima I lygos komandos pagal 2018 metų rezultatus arba. Organizatorių sprendimu pareiškusios norą dalyvauti aukštesnį reitingą turinčios komandos.

I lygoje atsisakiusių žaisti komandų vietas užima II lygos komandos pagal 2018 metų rezultatus arba. Organizatorių sprendimu pareiškusios norą dalyvauti aukštesnį reitingą turinčios komandos.

3. Komandų registracija vykdoma internetinėje Asociacijos "Vakarų stalo teniso akademijos" svetainėje www.vsta.lt

Komandos registruojasi iki 2019 m. Kovo  9 d. 22 val. Vardinėse paraiškose nurodoma: komandos pavadinimas, sporto klubas kuriam atstovauja komanda (šiam klubui išrašysime sąskaitas – faktūras), vietovė, žaidėjų vardai ir pavardės, gimimo datos, komandos vadovas, jo adresas, telefono numeriai, elektroninio pašto adresas, sporto salės, kurioje galėtų vykti varžybos adresas (reikalingi ne mažiau kaip 6 stalai).

4. Registracijos mokestis: Aukščiausioje lygai – 130 Eur, I lygai – 110 Eur, II lygai – 90 eur. Mokestis pervedamas į Asociacijos „Vakarų stalo teniso akademijos“ sąskaitą komandos registracija tvirtinama tik po to kai pinigai įplaukia į sąskaitą tai bus matoma laukelyje (Apmokėta) Apmokėjimo dokumentuose tiksliai nurodomas komandos pavadinimas. Visoms komandoms bus išrašomos sąskaitos faktūros.

5. Po to, kai patvirtinama komandos registracija ir nurodo savo salių adresus, kuriose gali vykti varžybos, yra sudaromas lygos tvarkaraštis. Paskirtą pagal tvarkaraštį turą tinkamai pravedusiai komandai bus išmokama 50 eur suma (už salės nuomą ir teisėjavimą). Pinigai bus išmokami kai bus gauta sąskaita – faktūra ir jeigu:

       5.1Turo metu bus žaidžiama ne mažiau nei prie 6 stalų;

       5.2 Turo metu bus užtikrintos tinkamos higienos ir saugumo sąlygos – persirengimo kambariai, galimybė nusiprausti  šiltu vandeniu;

       5.3 Bus laiku pateikiami ir kompiuteriu užpildyti turo rezultatai;

6. Visas komandos komandiruotės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.

7. Komandų dalyviai privalo vilkėti tvarkingą aprangą.

8. Varžybų pradžia visuose turuose 11.00 val.

9. Varžybos vykdomos pagal Lietuvoje patvirtintas Lietuvos stalo teniso asociacijos taisykles.

10. Žaidėjų raketės turi atitikti Tarptautinės stalo teniso federacijos (ITTF) nustatytus reikalavimus.Pridedamas leistinų gumų sąrašas.

11. Visose lygose žaidžiama plastikiniais ABS kamuoliukais (40+).

12. Už pergalę komandai skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas, už neatvykimą, nepriklausomai nuo priežasties – 0 taškų.

13. Komandos dėl svarbių priežasčių negalinčios sužaisti susitikimą, numatytą pagal tvarkaraštį, susitarus su kitomis komandomis gali varžybas nukelti į kitą datą, bet ne vėliau kaip iki kito turo.

14. Turo vyr. teisėjas vienu metu turi teisę iškviesti 2 tos pačios komandos žaidėjus žaisti prie dviejų stalų. 3 komandos nariai vienu metu gali žaisti tik vyr. teisėjo ir komandos narių sutikimu.

15. Žaidėjas, sužaidęs vieną susitikimą, turi teisę ilsėtis ne ilgiau, kaip 5 minutes.

16. Turo vyr. teisėjas per 12 val. po turo varžybų pabaigos privalo pranešti el. Paštu info@vsta.lt arba telefonu 867813672 SMS žinute tik komandinių susitikimų rezultatą. Pirmą darbo dieną išsiunčia varžybų protokolus elektroniniu paštu info@vsta.lt.

II. VADOVAVIMAS VARŽYBOMS

17. Varžybas vykdo Asociacijos “Vakarų stalo teniso akademija“ nariai – Silverijus Puotkalis (861688310) ir Auksė Rasimavičienė (867813672) (toliau - Organizatoriai).

18. Varžybų nuostatai ir kalendorius gali būti keičiami tik Organizatorių sprendimu.

III. DALYVIAI

19. Varžybose leidžiama dalyvauti visiems Lietuvos Respublikos Žemaitijos regione esančių Kelmės, Raseinių, Telšių, Šiaulių, Mažeikių, Tauragės, Plungės, Kretingos, Palangos, Šventosios, Jurbarko, Akmenės, Skuodo, Šilalės, Rietavo, Tauragės, Klaipėdos, Šilutės miestų ir rajonų žaidėjams bei žaidėjoms, gimusiems ir užaugusiems šiame regione.

20. Varžybų dalyviai neskirstomi pagal lytį. Galima formuoti mišrias, vyrų ir moterų komandas. Dalyviai neribojami pagal reitingą ar žaidimą LSTA lygose.

21. Komandos sudėtis – 3-6 žaidėjai. Žaidėjas gali atstovauti tik vienai komandai. Žaidėjų perėjimai iš vienos komandos į kitą (kai žaidėjas nėra sužaidęs nė vieno susitikimo), naujų žaidėjų įtraukimas galimas prieš 24h., suderinus su organizatoriais. Žaidėjas, užregistruotas komandoje, bet nedalyvavęs nei viename pogrupio susitikime, negali dalyvauti finaliniame ture.

22. Varžybų dalyviai patys atsakingi varžybų ir kelionės metu už savo sveikatą.

IV. VARŽYBŲ SISTEMA

23. Komandos į pogrupius paskirstomos pagal gyvenamąją vietą. Pogrupį sudaro 4 komandos (išimtinais atvejais – 3).

24. Komandiniame susitikime žaidžiama pagal sistemą: A-X, B-Y, C-Z, B-X, A-Z, C-Y, B-Z, C-X, A-Y. žaidžiama iki 5 taškų (pergalių). Žaidėjui atsisakius žaisti, jam užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:w. Žaidimo – susitikimo metu atsarginiai žaidėjai gali keisti starto žaidėjus. Pakeistas žaidėjas tame susitikime žaisti nebegali.

25. Visi susitikimai žaidžiami iki 3 laimėtų setų.

V. VARŽYBŲ EIGA

26. Aukščiausia lyga

Aukščiausią lygą sudaro 16 komandų. I ture komandos pogrupiuose žaidžia tarpusavyje. Kituose turuose žaidžia tarp pogrupių komandų. Finalinis turas vykdomas tarp 1-4 vietas užėmusių komandų. Finaliniame ture nesiskaičiuoja per 4 turus surinkti taškai.  Aukščiausioje lygoje komandos užėmusios 14-16 vietas pereina į I lygą.

27. I lyga

Varžybos vykdomos tokia pat tvarka kaip ir Aukščiausioje lygoje.  2019 m. I lygos komandos, laimėjusios 1-3 vietas iškovoja teisę žaisti 2020 m. Aukščiausioje lygoje. I lygoje 14-16 vietas užėmusios komandos sekančiame sezone (2020 m.) pereina į II lygą.

28. II lyga

Varžybos vykdomos tokia pat tvarka kaip ir Aukščiausioje ir I lygose.

Dalyvaujant daugiau nei 16 komandų, bus žaidžiama II lygos „A“ ir „B“ zonose. Finalinis turas vykdomos tokia pat tvarka kaip ir  Aukščiausioje ir I lygose. Dalyvaujant daugiau nei 16 komandų, „A“ zonoje užėmusios 1-2 vietas komandos finaliniame ture žaidžia tarpusavyje ir su „B“ zonoje 1-2 vietas užėmusiomis komandomis, rato sistema. Dalyvaujant daugiau nei 32 komandoms, „A“, „B“ ir „C“ zonoje užėmusios 1-2 vietas komandos žaidžia su zonoje 1-2 vietas užėmusiomis komandomis. 2019 m. II lygos komandos, laimėjusios 1-3 vietas iškovoja teisę žaisti 2020 m. sezone I lygoje.

VI. APDOVANOJIMAI

29. Aukščiausia lyga. Varžybų nugalėtojai ir II, III vietos laimėtojai apdovanojami taurėmis, diplomais, medaliais ir piniginėmis premijomis.

30. I lyga. Varžybų nugalėtojai ir II, III vietos laimėtojai apdovanojami taurėmis, diplomais, medaliais ir piniginėmis premijomis.

31. II lyga. Varžybų nugalėtojai ir II, III vietos laimėtojai apdovanojami taurėmis, diplomais, medaliais ir piniginėmis premijomis.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Pasibaigus Žemaitijos regiono komandinėms stalo teniso pirmenybėms, 2019 m. rugsėjo arba spalio mėnesį numatoma organizuoti Žemaitijos regiono asmenines stalo teniso pirmenybes, kuriose galės dalyvauti visi norintys Žemaitijos regiono stalo tenisininkai (jų nuostatai bus paskelbti vėliau).

33. Komandos susimokėjusios startinį mokestį, sutinka, jog varžybų metu bus filmuojamos ir fotografuojamos bei patalpinamos viešoje erdvėje.

33. Visa informacija apie Žemaitijos stalo teniso pirmenybes adresu www.vsta.lt

 

   
© 2021 - Sporto Klubas "Vikrusis Feniksas" Buveinės adresas: V. Burbos 4 – 6 g. LT 89218 Mažeikiai , Lietuva